revisor

Få styr på virksomhedens regnskab med en billig revisor

Få styr på virksomhedens regnskab med en billig revisor

Er din virksomhed af en størrelse, som ikke just berettiger en fast fuldtidsansat regnskabsmedarbejder? Det kan for eksempel være, at du driver et enkeltmands firma eller en mindre virksomhed, og hvor de regnskabsmæssige opgaver blot indbefatter momsangivelse og et årligt regnskab til skat. I så tilfælde vil det være spild af ressourcer at have en revisor eller en bogholder ansat – især når du kan købe dig til denne type ydelser på timebasis hos et revisions firma.

Hvad gør en revisor?

En revisor er en fagperson, som håndterer dine regnskaber, og som kan rådgive dig inden for de sagforhold, som gør sig gældende i forhold til skat, moms, løn udbetaling og andet relateret til din virksomheds økonomi. Når du vælger at alliere dig med en professionel revisor, kan du blandt andet få vejledning og assistance til skatte- og momssager, selskabsomdannelse, revision, selvangivelse og årsopgørelse samt løbende bogføring.

Dette betyder, at dit skatte regnskab altid vil være i balance, og du altid vil kunne få et overblik over din virksomheds økonomiske og finansielle status. En revisor sørger for, at dine momsregnskaber og årsregnskaber bliver indsendt rettidigt til Skat, med en såkaldt revisor påtegning, som er din (og Skats) garanti for, at alt er gået efter bogen. Den helt store fordel ved at have en fast tilknyttet revisor, er, at han eller hun kender din virksomhed og dine forretningsområder, og derfor altid vil kunne vejlede dig i henhold til denne viden.

Find en billig revisor online

Når du skal finde en dygtig revisor, som kan varetage dine regnskaber og skattemæssige forhold, kan det godt betale sig at vælge et revisionshus med både bogholdere og revisorer. På den måde kan du spare på udgifter til bogføring, som ikke behøver at blive varetaget af en revisor, men som en bogholder sagtens kan forestå. Et sådant revisionshus kan du finde via Din Lokale Revisor – læs mere på lokalerevisorer.dk