alkoholbehandling

Få den rette hjælp med en professionel alkoholbehandling

Få den rette hjælp med en professionel alkoholbehandling

editorial

Er du eller en af dine nærmeste pårørende ramt af alkoholisme, er det vigtigt, at en behandling iværksættes så snart problemet er identificeret. En effektiv alkohol behandling kan redde liv – ikke blot for den direkte misbrugsramte, men også for dennes familie. Er der børn inde i billedet, er det ekstra og særligt vigtigt, at en plan for en alkohol behandling iværksættes hurtigst muligt.

Hvad er en alkohol behandling?

En alkohol behandling er en effektiv måde, hvorpå en misbruger af alkohol kan komme ud af sin afhængighed og videre med en tilværelse uden misbrug. Det er meget vigtigt, at en misbruger er motiveret for at komme i gang med en alkohol behandling – man kan som bekendt trække en hest til vandet, men ikke tvinge den til at drikke. Og på samme måde kan man ikke motivere en alkoholiker til at holde op med at drikke med mindre han eller hun er motiveret herfor.

Hvad er en intervention?

Denne motivation er mulig at skabe, hvis man planlægger konfrontationen ordentligt – for eksempel i form af en intervention. En intervention foregår derved, at et stort antal af den misbrugsramtes pårørende – for eksempel venner, familie og kolleger – samles omkring en fælles konfrontation.

Der bør foreligge en slagfast plan for det videre forløb efter interventionen, ellers kan den risikere at få den modsatte effekt. Det anbefales, at du kontakter et behandlingscenter med henblik på tilrettelæggelse af afrusning og afgiftning, og et efterfølgende terapeutisk forløb på selve behandlingscenteret.

Hvad er afrusning?

En afrusning er det indledende skridt på vejen mod alkoholafvænning. Under en afrusning vænnes kroppen af med alkoholen under professionelt overvågede forhold, og de værste abstinenser mitigeres eventuelt med medicin, massage, varme bade eller zoneterapi. Efter afrusningen skal selve alkohol behandlingen sættes i gang. Her vil den misbrugsramte modtage individuel terapi, og samtidig deltage i gruppeterapi.

Du kan læse mere om alkohol behandling på behandlingscenter-stien.dk