Vandingssystemer

Meget skal vandes

Meget skal vandes

Vandingssystemer kan bruges til at vande en lang række forskellige afgrøder, herunder frugt, grøntsager, blomster og korn. Men for at kunne vande disse afgrøder uden at drukne dem eller føre til jordpakning er det nødvendigt med en korrekt fordeling af nok vand. Dette begynder med at forstå, hvornår afgrøderne har brug for mere vanding end normalt. Sandjord kræver f.eks. hyppigere vanding end tungere jordtyper på grund af deres lavere fugtighedsopbevaringskapacitet. I modsætning hertil kræver lerjord generelt mindre hyppig vanding, fordi den holder på mere fugt i længere tid.

Desuden har den type afgrøde, der dyrkes, også indflydelse på, hvor ofte den skal vandes. Grøntsager og andre planter med lavt rodnet har som regel et større vandbehov end planter med dybt rodnet, som f.eks. træer. Desuden afhænger den vandmængde, som hver afgrøde har brug for, af dens udviklingsstadie; kimplanter har brug for hyppigere vanding end modne planter.

Vandingssystemer

Når det drejer sig om at fordele tilstrækkeligt med vand, er et af de vigtigste aspekter at sikre, at alle afgrøder har adgang til tilstrækkelig fugt. Dette kan opnås ved hjælp af en række forskellige vandingsteknikker, herunder sprinkleranlæg, drypvanding og oversvømmelsesvanding. Sprinkleranlæg er meget effektive til at levere en jævn fordeling af vand over store områder, mens drypvanding og oversvømmelsesvanding er bedre egnet til mindre bedrifter. Hvert system har sine egne fordele og ulemper, og hvad der fungerer bedst, afhænger af størrelsen og typen af den afgrøde, der dyrkes.

Hvornår skal man bruge flere vandingssystemer samtidig?

Dette er en god løsning, hvis du har forskellige afgrøder, der kræver forskellige typer vanding. Sprinklervanding er f.eks. ideel til vanding af store, dybt rodfæstede afgrøder som træer og buske, mens drypvanding eller oversvømmelsesvanding er bedst til planter med lavt rodnet som f.eks. grøntsager. Ved at kombinere disse systemer sikrer du, at alle dine afgrøder får den rigtige mængde vand på det rigtige tidspunkt.

Dyk dybere ned i det med vandingssystemer på https://directespana.dk/.