radon

Få testet din bolig for gasarten radon

Få testet din bolig for gasarten radon

Du har måske hørt om gasarten radon i kemitimerne i skolen. Men vidste du, at radon faktisk kan udgøre en fare for dig og din familie?

Hvad er radon – og hvorfor er det farligt?

Radon er en radioaktiv luftart som forekommer når radioaktive materialer i undergrunden – for eksempel radium – henfalder. Radium forekommer naturligt i undergrunden over alt på kloden, dog hyppigst i moræne ler, moræne grus og smeltevands grus. Her vil man ved måling finde, at koncentrationen af radon er større end ved den jyske vestkyst, som primært består af sand.

Når der er opstået revner i husets fundament, vil radon kunne trænge fra undergrunden og op i boligen. Dette skyldes, at lufttrykket inden døre er lavere end udenfor, hvilket får boligen til at fungere som et vakuum, der ”suger” radon op. Denne opsugning kan ske gennem kældervægge, gulve, fundamenter eller terræn dækket i bygninger, som intet fundament har. Kældervægge som er udførte i H blokke af beton viser sig i denne forbindelse særligt problematiske, idet der som oftest vil forekomme mangelfuldt udfyldte fuger, som danner kanaler til transport af radon fra fundament til bolig arealer.

Hvordan ved jeg, om der er radon i min bolig?

Du kan hverken se, smage eller lugte den giftige gasart, kun måle værdien af den med et særligt måle instrument. Hvis du har mistanke om, at dit hjem er inficeret med den farlige radon, bør du få udført en undersøgelse. Du kan også selv foretage de indledende manøvrer.

Med en radon måleboks fra radonhuset.dk kan du danne dig et billede af radon niveauet i dit hjem. Ønsker du en mere tilbunds gående undersøgelse, kan du booke en af de dygtige eksperter fra radonhuset.dk til at udføre en grundig radon test, og på baggrund heraf yde rådgivning og vejledning omkring mulige løsninger.

Du kan læse mere, og bestille din radon test, på radonhuset.dk